Kin-ball

Kin-ball je športová kolektívna hra, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry. Označenie „kolektívna“ je v tejto hre úplne namieste, pretože súčasná a neustála spolupráca všetkých členov tímu je daná samotnými pravidlami hry. To je skutočnosť, s ktorou sa nestretávame v iných, zatiaľ ešte populárnejších športových hrách. Kin-ball je hra bez hviezd, sólistov a primadon, hra rovných šancí a príležitostí, ktorej však nechýba nič z toho, čo robí športové hry príťažlivé pre všetky generácie: zábavu, napätie, emocionálny náboj, rýchle zmeny herných situácií, otvorený výsledok, silný prvok súťaživosti.

 • Slovenská kin-ballová federácia – lopta v pohybe, Bratislava

  Myšlienku propagácie, šírenia a podpory kin-ballu na Slovensko prináša IMA – Ideálna mládežnícka aktivita (www.ima.sk).

  IMA v rámci svojej 22 ročnej existencie podporila rozvoj mnohých netradičných športov na Slovensku. V roku 2013 sme prostredníctvom internetu našli novú hru kin-ball. Rozhodli sme sa ju vyskúšať na niekoľkých letných podujatiach našej organizácie, kde mala obrovský úspech medzi všetkými vekovými kategóriami. Na hodnotiacom stretnutí dobrovoľníkov sme sa dohodli, že vyskúšame hru ponúknuť na spestrenie činnosti našich základných kolektívov. Potrebné informácie (pravidlá, metodiku, súťažný systém) nám ponúkol český zväz kin-ballu (Český svaz kin-ballu – www.kin-ball.cz). V októbri 2013 sa štyria dobrovoľníci našej organizácie zúčastnili školenia trénerov kin-ballu v Pardubiciach za účasti hlavného metodika medzinárodnej federácie. Tu sa začala aj úzka spolupráca našej organizácie s ČZK. Dohodli sme formu spolupráce a pomoci pri šírení kin-ballu na Slovensku. Následne sme podpísali zmluvu s medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF a v súčastnosti propagujeme kin-ball na Slovenských školách.

  IMA prichádza s ponukou nového športu, ktorý vymysleli kanadskí učitelia telesnej výchovy pre rovnaké problémy, aké prekonávame v súčasnej dobe u nás. Lekári, ale aj učitelia telesnej výchovy na Slovensku upozorňujú na pokles pohybovej gramotnosti detí a mladých ľudí. Chýba motivácia venovať sa pohybovým aktivitám. Hodiny telesnej výchovy sú často z pohľadu detí nezáživné a deti sa, žiaľ, aj s pomocou rodičov vyhýbajú aktívnemu športovaniu. Kin-ball alebo v preklade „lopta v pohybe”, dáva možnosť zapojiť sa do hry trom štvorčlenným družstvám. Základom hry sa dá naučiť za 15 minút a prvýkrát sa môžu deti a mládež na vlastnej koži presvedčiť, že pohyb môže byť aj zábavný. Každý člen družstva musí byť aktívny – až 72 % času je každý z hráčov v pohybe. Tento nový šport bol pôvodne určený pre ZŠ a SŠ. Jeho univerzálnosť však priťahuje aj celé rodiny i starších ľudí. Kin-ballom chceme prispieť k zatraktívneniu telesnej výchovy na školách a zlepšeniu pozície učiteľov telesnej výchovy.


  Adresa:

  Račianska 66