Vízia a ciele

V súčastnosti sa na Slovensku nenachádza ekvivalentný športový webový portál ako je aktivizér, ktorý by v budúcnosti po zrealizovaní všetkých modulov mohol predstavovať komplexný interaktívny športový priestor, na ktorom by si každý nadšenec milujúci šport našiel všetko čo potrebuje v súvislosti s aktívnym životným štýlom. Na Slovensku je množstvo športov a športovísk, o ktorých mnoho športovcov vôbec netuší. Aktivizér vznikol preto, aby už nikto nesedel neaktívne doma a to len preto, že nevie čo sa v jeho okolí dá robiť. Každý si môže vyskúšať nové športy, nájsť si športovisko alebo spoluhráča vo svojom okolí, zabaviť sa a súčasne tak dopomôcť k zdravému životnému štýlu. 

Základným cieľom projektu Aktivizér je “zaktivizovať” všetkých ľudí, ktorí milujú šport, pohyb a zmysluplné trávenie voľného času formou relaxu alebo zábavy. Naše heslo znie: “Activate yourself” alebo “Aktivuj sa”, čo pre nás v prenesenom význame znamená “buď aktívny a začni sa hýbať”. Chceme ľudí motivovať, podporiť a postrčiť k pohybu. Nami vytvorené moduly ponúkajú širokú škálu voľnočasových možností a zábavných aktivít určených nielen pre jednotlivcov, ale aj skupiny či rodinu. Nie je dôležité, čo presne robíte, ale že niečo robíte. Pohyb je pre človeka prirodzenou danosťou, psychohygienou, ktorú by mal rozvíjať.

Cieľmi projektu Aktivizér sú:

  • vytvorenie portálu/aplikácie, ktorá by centralizovala a združovala celú športovo-voľnočasovú komunitu na celom území SR,
  • podpora a propagácia pohybu a športu medzi ľuďmi modernou, aktívnou, užívateľsky jednoduchou a príťažlivou formou (interaktívny webový portál, responzívny dizaj),
  • podpora zdravého životného štýlu – vedenie ľudí k aktívnejšiemu životu, ktorý podporuje duševnú stabilitu a vyrovnanosť,
  • odbúravanie stresu prostredníctvom aktívneho života,
  • socializácia v zmysle prepájania ľudí s rovnakými záujmami,
  • rozširovanie informovanosti obyvateľov o aktuálnych športových podujatiach na celom Slovensku,

Našou víziou je pomáhať informovať všetkých, ktorí obľubujú aktívny životný štýl o rozmanitosti športového a voľnočasového vyžitia na celom území Slovenska.